Սեփական ինտերնետ կայք

Տրամադրվում է հնարավորություն հարթակում ստեղծել պորտալին կից Ձեր սեփական բազմաֆունկցիոնալ ինտերնետային կայքը:

Առանց հավելավճարների Դուք ստանում է կայք՝ պորտալում առկա բազմաթիվ ֆունկցիաներով, ինչպիսիք են առցանց ինտերնետ խանութ, նորություններ, բիզնես առաջարկներ և սոցիալական ցանց՝ ձեր գործընկերների և/կամ հաճախորդների հետ հաղորդակցության համար:

Կայքի ընտրությունը կարող է կատարվել մի շարք պատրաստի կաղապարներից, որոնք կօգնեն Ձեզ արագ և առանց լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի իրացնել անհատական վիրտուալ ռեսուրսները:

Աշխատելով առցանց գրասենյակում ՝ Դուք կառավարում եք ձեր տեղեկատվությունը պորտալում և անձնական կայքում միաժամանակ: