Ավելացնել բիզնես առաջարկներ

Պորտալում բիզնես առաջարկները տեղադրվում են աշխարհի տարբեր երկրներում  նոր գործընկերների և ներդրողների որոնման, ինչպես նաև նրանց հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման համար:

«Բիզնես առաջարկներ» մոդուլը հանդիսանում է նոր հարթակ  փոքր կայքի տեսքով բիզնես առաջարկների և ծրագրերի հրապարակման համար: Նկարագրության ժամանակ կարևոր է տալ առավելագուլ տեղեկատվություն առաջարկի և թիրախային լսարանի մասին, տեխնիկական տվյալներ և այլ պարամետրեր: Մի մոռացեք մասնավորեցնել գործունեության շրջանակն ու հրապարակել լուսանկարներ:

Համոզվեք, որ ընկերության աշխատակիցներն ու առանձին բաժինները պատրատ են պորտալի սոցիալական ցանցի շրջանակներում շփվել ձեռնարկատաերերի հետ:

Ձեր բիզնես առաջարկներն ու ծրագրերը  տեսանելի են ինչպես ծրագրի բոլոր մասնակիցների այնպես էլ պորտալի հազարավոր այցելուների համար, այդ իսկ պատճառով գրեք առավել հետաքրքիր, գրավիչ և մանրամասն: Ձեզ անկասկած կնկատեն:

Օգտագործեք ֆիլտրը Ձեզ հետաքրքրող տեղեկատվությունն  առավել արագ գտնելու համար: Այն ընձեռում է ինֆորմացիայի  արագ որոնման լայն հնարավորություն ՝ ըստ երկիրի, գործունեության ոլորտի, տեսակի, կազմակերպության կամ ընկերության անվանման: